ZDROWI NA STRACIE
 

Niepubliczne Przedszkole Fasolka w Gdańsku oraz Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole realizuje projekt pt: „Zdrowi na starcie” współfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 2014-2020, w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna.

 

Główny cel projektu to utworzenie trwałych miejsc przedszkolnych z pierwszeństwem dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, podniesienie jakości edukacji w placówkach poprzez realizację zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijające ich kompetencje kluczowe. Uzupełnieniem działań w projekcie są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej placówek, które w efekcie podniosą jakość oferowanych usług przez placówki.

 

Wartość projektu: 821 486,80zł, w tym wkład funduszy europejskich 698 263,78zł.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania po ofercie

W KRAINIE ZMYSŁU I UMYSŁU

 
Niepubliczne Przedszkole Fasolka w Gdańsku oraz Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole w Tczewie realizuje projekt pt: „W krainie Zmysłu i Umysłu” współfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna
Główny cel projektu to utworzenie trwałych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji w placówkach poprzez realizację zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci i rozwijające ich kompetencje kluczowe. Uzupełnieniem działań w projekcie są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej placówek, które w efekcie podniosą jakość oferowanych usług.
Wartość projektu: 1 630 037,86 zł, w tym wkład funduszy europejskich 1 385 532,18 zł

Informacja