Opłaty na rok 2022/2023


WPISOWE:
400 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkola

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
450 zł – czesne dla pierwszego dziecka
350 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

WYŻYWIENIE:
14 zł za dzień
15 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.
Opłat za czesne i wyżywienie prosimy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Rachunek bankowy przedszkola::arrow


Bank SGB 63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)


Przedszkole płatne jest przez cały rok, w przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie.