Rachunek bankowy przedszkola::arrow


Bank SGB 63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

WPISOWE:
300 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkola

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
300 zł – czesne dla pierwszego dziecka
250 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

WYŻYWIENIE:
9 zł za dzień
14 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.
Opłat za czesne i wyżywienie prosimy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Przedszkole płatne jest przez cały rok, w przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie.