Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


Bank SGB 63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

WPISOWE:
200 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkola

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
350 zł – czesne dla pierwszego dziecka
300 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)


Czesne pokrywa całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz zapewnia uczestniczenie dziecka we wszystkich zajęciach dodatkowych.

Czesne należy uiszczaś z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca w biurze przedszkola lub na rachunek banku.