oferta_dzieciDZIECIOM ZAPEWNIAMY


 • Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa  
 • Przestronne sale z łazienkami
 • Grupy liczące po 20 dzieci z dwoma opiekunami umożliwiające indywidualizację pracy  
 • Przyjazną atmosferę
 • Odpowiednią dietę  
 • Menu bez glutenu (wg. potrzeb)
 • Menu w diecie bezmlecznej lub bezjajecznej (wg. potrzeb)  
 • Podstawę programową realizowaną kreatywnie, budując samodzielność dziecka poprzez praktyczne i celowo dobrane działania edukacyjne i wychowawcze  
 • Możliwość swobodnej zabawy oraz naturalnych sytuacji edukacyjnych  
 • Opiekę specjalistów (logopedy, psychologa, fizjoterapeuty)  
 • Mnogość zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci, bo każdemu chcemy dać możliwość rozwoju

oferta_rodziceRODZICOM ZAPEWNIAMY


 • Opiekę dla dziecka w godzinach 6.00 – 18.00
 • Wiedzę o zdrowiu poprzez organizowanie wspólnych warsztatów i szkoleń
 • Możliwość dialogu z przedszkolem Możliwość współdecydowania o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 • Wiedzę z codziennej obserwacji dziecka, którą zawsze dzielimy się z rodzicami
 • Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (dwa języki, terapię logopedyczną, rytmikę, gimnastykę korekcyjną)
 • Możliwość konsultacji z logopedą i psychologiem w cenie czesnego
 • Możliwość organizacji dodatkowych zajęć na terenie przedszkola w godzinach popołudniowych wg. sugestii rodziców